O restaurantu u Mořice

Název restaurace v historickém centru Olomouce se nabízel sám, a zdobil i předcházející podnik, který fungoval na stejné adrese. Po náročné rekonstrukci jsou však hosté vítáni v prostředí, které v mnohém připomíná chrám. Chrám piva na jedné, výzdoba a spousta prvků přenesených z kostela na druhé straně chrám skutečný. Architekt Jan Bouček totiž vytvořil jakousi malou návštěvnickou trasu kostelem svatého Mořice přímo mezi stoly a nad hlavami hostů restaurace díky nápaditě řešené výzdobě plechových tabulí potištěných nejznámějšími chrámovými prvky a výjevy z historie. Pilsner Urquell si tak hosté mohou dopřát při pohledu na thébskou legii či ve společnosti svatého muže.

Trocha historie

První autentickou a bezpečnou zprávou o existenci olomouckého kostela sv. Mořice je údaj o vikáři této svatyně Fridrichovi, který je uveden jako svědek na listině biskupa Bruna z r. 1257. Stalo se tak tedy před 760 lety. Kdo byl svatý Mořic? Byl velitelem thébské legie a svým vojínům byl příkladem nejen ve vojenské kázni a udatnosti, ale i v živé víře a lásce k Ježíši Kristu. Římský císař Maximián nařídil svému vojsku konati modloslužebnou slavnost k poctě pohanských bohů. Thébská legie v čele se sv. Mořicem odmítla tuto modloslužbu, nevstoupila do císařského tábora, kde se měla modloslužba konat a odešla agaunskou úžlabinou k ženevskému jezeru.

Pro neuposlechnutí rozkazu nařídil císař Maximián každého desátého člena thébské legie popravit. Rozkaz byl vykonán, avšak ostatní vojíni zůstali i nadále ve víře nezvikláni. Maximián proto nařídil thébský pluk obklíčit a všechny bojovníky pobít. Tito přijímali smrt, aniž se bránili. Tak byl sv. Mořic i se svými spolubojovníky ( asi 6.600 mužů) roku 286 ve švýcarském kantonu walliském usmrcen tam, kde je dnes město Agaune (St. Mauric).

Zadní trakt Dietrichsteinského paláce, kde dnes sídlí restaurace, byl postaven v letech 1877-79 podle návrhů Gustava Wiedermanna stavitelem Franzem Kottasem.. Dům má výrazné neorenesanční průčelí, bohatě modelované portály, balkony a arkýře.

 • Adresa

  Opletalova 364/1
  779 00 Olomouc

  Tel.: 581 222 888

  Web.: umorice.cz
  E-mail: info@umorice.cz

 • Otevírací doba

  Po 11:00 - 23:00
  Út - So 11:00 - 24:00
  Ne 12:00 - 23:00